Docència

Doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea

Titulacions

  • Aquest programa de Tercer Cicle dóna accés a les següents titulacions:
  • Diploma d'Estudis Superiors Especialitzats en Relacions Internacionals (DESE): aquest diploma s'atorga en superar el període de docència de 20 crèdits i l'heu sol·licitar expressament a l'Escola de Postgrau (EdP) de l'UAB tot abonant les taxes corresponents.
  • Master d'iniciació a la recerca en Relacions Internacionals: aquest diploma s'atorga un cop superat el període de recerca i cal sol·licitar-lo expressament a l'EdP tot abonant les taxes corresponents.
  • Diploma d'Estudis Avançats -DEA-: Aquest diploma s'aconsegueix un cop superats el període de recerca i l'examen de suficiencia investigadora. S'ha de demanar expressament a l'EdP tot abonant les taxes corresponents.
  • Doctor per l'UAB

Els requisits per a l'obtenció de cadascuna d'aquestes titulacions heu de consultar-los a l'EdP.

Universitat Autònoma de Barcelona · Edifici E-1 · 08193 Bellaterra · Barcelona · Tel 93 581 20 16   produït per malabars