• » Inici
  • » IUEE
  • » Òrgans de govern

Institut Universitari d'Estudis Europeus

Òrgans de govern

Consell de Govern

Presidència
Són presidents de l'IUEE, a anys alterns, la Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Dra. Anna Ripoll , i la Secretària per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Sra. Anna Terron
Membres (pendents de nomenament a partir de la publicació al DOGC dels nous Estatuts de l'IUEE, aprovats en la seva versió definitiva al Consell de Govern de 17 d'abril de 2009)
- La Secretària per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya:
Sra. Anna Terron
- La Rectora de la UAB:
Dra. Anna Ripoll
- Vocals designats per la Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya:
Vocal 1 (pendent de nomenament)
Vocal 2 (pendent de nomenament)
Vocal 3 (pendent de nomenament)
- Vocals en representació de la UAB:
Dr. Jordi Bacaria, Catedràtic d'Economia Aplicada, co-director de l'Instituto de la Integración Europea (ITAM), Mèxic
Dra. Mercè Unzeta, Vice-rectora de Relacions Exteriors i Cooperació.
(Tercer vocal pendent).
- Amb veu i sense vot:
Dra. Blanca Vilà, Catedràtica de Dret internacional Privat i Càtedra Jean Monnet de Dret Europeu, directora de l'IUEE.

Consell Acadèmic

Presidència
La presidenta del Consell Acadèmic és la Dra. Blanca Vilà, directora de l'IUEE.
Membres (pendents de nomenament a partir de la publicació al DOGC dels nous Estatuts de l'IUEE, aprovats en la seva versió definitiva al Consell de Govern de 17 d'abril de 2009)
- Vocals designats per la Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya:
Dra. Milagros ÁlvarezVerdugo, Professora agregada de Dret Internacional Públic i Dret Comunitari Europeu de la Universitat de Barcelona
Javier Sánchez Cano, Director del Centre Europeu de les Regions (Antena de l'Institut Europeu d'Administració Pública - EIPA)
(Tercer vocal pendent).
- Vocals en representació de la UAB:
Dra. Mercedes Unzeta, Vicerectora de Relacions Internacionals de la UAB.
Dr. Jordi Bacaria, Catedràtic d'Economia Aplicada, co-director de l'Instituto de la Integración Europea (ITAM), Mèxic
(Tercer vocal pendent).

Universitat Autònoma de Barcelona · Edifici E-1 · 08193 Bellaterra · Barcelona · Tel 93 581 20 16   produït per malabars