Docència

Màsters

Programa Oficial de Postgrau d´Estudis Europeus
POP en Estudis Europeus

La UAB compta amb una gran tradició en els estudis europeus. Així, l´any 1985 es funda, d’una banda, l’Institut Universitari d’Estudis Europeus (IUEE) i, de l’altra, s’endega el Màster d´Estudis Europeus –opció jurídica i opció economia-, coordinat per la Dra. Blanca Vilá, sota la responsabilitat de la Facultat de Dret i de l´IUEE: un dels postgraus en estudis europeus i comunitaris més antics i prestigiosos tant a Catalunya com a la resta de l´Estat espanyol, que atreu, a més, nombrosos estudiants estrangers. Un dels objectius d’aquest programa era la formació d´un staff propi de joves professors i investigadors en temes europeus, i, de fet, una proporció rellevant dels antics alumnes són actualment responsables dels estudis europeus tant a la UAB com a altres universitats catalanes. A més de crear un cos estable d’investigadors i acadèmics, el Màster també forma alumnes que ara desenvolupen tasques de responsabilitat en diverses institucions públiques arreu de l’Estat (Patronat Català Pro Europa, Diputació de Barcelona i altres) i estrangeres, i prestigiosos despatxos d’advocats (Cuatrecasas, Garrigues, Pérez Llorca, Baker & Mackenzie).

L´any 2002-2003, el programa es converteix en el Doctorat en Estudis Europeus Jurídics Avançats, ja que la seva consolidació demana un pas més en la formació de l’alumnat. A partir d’aquí, depèn exclusivament del Departament de Dret Privat de la UAB.

Paral·lelament, l´any 2000-2001 es crea, a l’IUEE, el Doctorat en Integració Europea, coordinat pel Dr. Jordi Bacaria, d’orientació interdisciplinar en Ciències Socials. El curs 2001-2002, el programa es fusiona amb el ja existent Doctorat en Relacions Internacionals, coordinat per la Dra. Esther Barbé des del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, i neix l’actual Doctorat de Relacions Internacionals i Integració Europea, coordinat per ambdós professors dels dos òrgans responsables, el qual reb, des de el curs 2006-07 la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència.

En la reforma dels estudis que està significant l’adaptació al Nou Espai Europeu d’Educació Superior, l’IUEE crea el 2007 el POP en Estudis Europeus, coordinat pel Dr. Francesc Morata, en què queden vinculats el Màster Oficial en Integració Europea, que depenèn de l’IUEE i en funcionament des del curs 2007-08, i el Màster Oficial en Relacions Internacionals, aprovat el 2007, previsiblement operatiu a partir del 2008-09.

Pel que fa a la recerca, realitzada com a tesi doctoral que ha de dur al títol de Doctor, a partir d’ara es desenvolupa en el marc dels Estudis de Doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea, d’acord la nova normativa derivada del Real Decret 56/2005. Aquest programa, coordinat per l’IUEE sota la direcció dels professors Jordi Bacaria i Esther Barbé, és aprovat per la UAB el 2007 i entra en funcionament a partir del curs 2007-08.

La tasca formativa de l’Institut va estretament lligada al desenvolupament de la seva tasca investigadora i divulgativa, que podem resumir, a grans trets, en els següents marcs de recerca i d’altres ensenyaments:

 1. Pol d´Excel·lència Jean Monnet, coordinat per la Dra. Blanca Vilà Costa, catedràtica de Dret Internacional Privat.
 2. Càtedra Jean Monnet ad personam, atorgada a l’actual director de l’Institut, Dr. Francesc Morata, catedràtic de Ciència Política.
 3. Grups de recerca reconeguts per la Generalitat i/o la UAB:
  • Observatori de Política Exterior Europea –GR Reconegut per la UAB i GR Consolidat per la Generalitat-, dirigit per la Dra. Esther Barbé, catedràtica de Relacions Internacionals.
  • Governança Multinivell a la Unió Europea –GR Singular per la Generalitat-, dirigit pel Dr. Francesc Morata.
  • Grup de Recerca en Economia Política a la Unió Europea – GR Reconegut per la UAB, dirigit pel Dr. Jordi Bacaria.
 4. Instituto de Estudios de la Integración Europea (ITAM, Mèxic), co-dirigit pel Dr. Jordi Bacaria, catedràtic d’Economia Aplicada.
 5. Master en Polítiques Europees de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

Universitat Autònoma de Barcelona · Edifici E-1 · 08193 Bellaterra · Barcelona · Tel 93 581 20 16   produït per malabars