• » Inici
  • » Grups de Recerca
  • » Governança Multinivell a la UE
  • » Presentació

Grups de Recerca

Governança Multinivell a la Unió Europea, "EUgov"

Direcció i contacte

Grup de Governança Multinivell a la Unió Europea 
Institut Universitari d'Estudis Europeus (Universitat Autònoma de Barcelona),
Edifici E-1, 08193 - Bellaterra (Cerdanyola)

Tel: (+34) 93 581 30 65 / 93 581 20 16
Fax: (+34) 93 581 30 63

Director: Dr. Francesc Morata

Activitats

Es tracta d'una línia de recerca integrada a l'IUEE i basada en la governança multinivell europea en els seus diversos aspectes teòrics i empírics. Les activitats de recerca es desenvolupen a través de subgrups temàtics (Medi ambient i Desenvolupament Sostenible, Política de Cohesió, Euroregions, Governança Regional i Local) involucrats en diferents projectes finançats, alguns liderats pel propi Institut i altres en els quals l'IUEE participa com a soci en xarxes de recerca europees.

L'any 2005, la línia va rebre el reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a "Grup de Recerca Singular" amb dotació econòmica.

Objectius

  • Reunir sota un lema comú la recerca portada a terme pel nostre equip en el marc de les diferents línies relacionades amb la governança multinivell, en els camps esmentats.
  • Potenciar la visibilitat del treball investigador i incentivar la producció científica en aquest camp.
  • Formar joves investigadors.
  • Construir una eina de permanent observació i anàlisi dels esdeveniments més rellevants per a la governança multinivell europea.
  • Oferir informació actualitzada a través de dossiers d'actualitat; seminaris i conferències.

Universitat Autònoma de Barcelona · Edifici E-1 · 08193 Bellaterra · Barcelona · Tel 93 581 20 16   produït per malabars