• » Inici
  • » Grups de Recerca
  • » Observatori de Política Exterior Europea

Grups de Recerca

Direcció i contacte

Observatori Política Exterior Europea
Institut Universitari d'Estudis Europeus (Universitat Autònoma de Barcelona)
Edifici E-1, 08193 -Bellaterra, (Barcelona)

Tel: (+34) 93 93 581 31 37 / 93 581 20 16
Fax: (+34) 93 581 30 63

Direcció: Dra. Esther Barbé Izuel

Història i objectius

L'Observatori de Política Exterior Europea, reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya, va néixer l'any 2001 sota la direcció de la professora Esther Barbé amb l'objectiu de fomentar el debat i aprofundir el coneixement sobre la política exterior de la UE. Amb aquesta finalitat, les seves activitats se centren en el desenvolupament de noves aportacions teòriques i temàtiques i en la formació de joves investigadors que troben en el marc de l'Observatori un canal privilegiat per a donar visibilitat al seu treball científic i participar en xarxes europees de recerca.

Investigació

En els darrers anys, l'Observatori ha estat part de l'equip coordinador de FORNET (Foreign Policy Governance in Europe Research Network)i actualment participa a CHALLENGE (The Changing Landscape of European Liberty and Security), projectes finançats pel V i VI Programes Marc de la Unió Europea respectivament. L'Observatori també duu a terme projectes de recerca d'especial relleu en el marc espanyol, com el projecte EUPROX (Coordinació, integració y europeïtzació en la proximitat de la Unió Europea), finançat pel Pla Nacional d'I+D+I (2004-2007).

L'Observatori presenta el resultat de la seva recerca en diverses sèries de publicacions:

  • Monografies: obres col·lectives publicades en forma de llibre i sèries d'articles sobre una temàtica concreta presentades en format virtual.
  • Working Papers Obs: sèrie d'articles oberta a la participació d'investigadors i acadèmics de tot el món.
  • Breus: policy briefs sobre temes d'actualitat de la política exterior europea.
  • Dossiers: publicacions dirigides a investigadors i docents que desitgin obtenir informació concisa i ben articulada sobre temes d'especial interès.

Activitats

L'Observatori també duu a terme activitats permanents com ara l'organització de conferències i seminaris especialitzats destinats a generar debat públic sobre un tema tan vital per a la construcció europea com és la definició del paper de la UE al món. L'Observatori també participa de manera col·lectiva en encontres científics internacionals mitjançant l'organització de panels i seccions.

Universitat Autònoma de Barcelona · Edifici E-1 · 08193 Bellaterra · Barcelona · Tel 93 581 20 16   produït per malabars