• » Inici
  • » Grups de Recerca
  • » Economia Política de la Integració

Grups de Recerca

Grup de Recerca en Economia Política de la Integració

Direcció i contacte

Grup de Recerca en Economia Política de la Integració
Institut Universitari d'Estudis Europeus (Universitat Autònoma de Barcelona)
Edifici E-1, 08193 -Bellaterra, (Barcelona)

Tel: (+34) 93 581 49 09 / 93 581 20 16
Fax: (+34) 93 581 30 63

Director: Jordi Bacaria (cv)

Activitats i objectius

Integrat a l'Institut Universitari d'Estudis Europeus, el GREPI -Grup de Recerca en Economia Política de la Integració- és un conjunt d'investigadors que concentra el seu treball en la integració europea i les relacions econòmiques exteriors de la UE.

GREPI es va constituir el 2006 gracies a una subvenció UAB-DURSI que li va permetre integrar-se a l'equip investigador de l'IUEE, reforçant el perfil de recerca de l`institut en temes de integració europea, amb una nova línea dedicada a l'economia política internacional.

Dins d'aquest àmbit, el grup té com a objectiu investigador l'anàlisi de les relacions econòmiques de la UE amb altres regions econòmiques del món, especialment Amèrica Llatina i el Mediterrani beneficiant-se de l'excel·lència curricular dels seus membres en aquests àmbits i especialment els investigadors "sèniors". Els estudis es desenvolupen a través d'aplicacions concretes dels fluxos econòmics (inversions, comerç, migracions), les institucions econòmiques i el capital humà i social.

Pel que fa a l'Amèrica Llatina, el grup compta amb l'àmplia experiència del seu coordinador que va participar des de l'IUEE en organitzar un programa de Màster de la UAB a Mèxic sobre integració europea, iniciativa que va ser finançada per la Comissió Europea (2000-2004) i a la qual la UAB li ha donat continuïtat. Tanmateix, a l'àmbit de l'economia del Mediterrani el coordinador ha investigat i publicat sobre el tema i, en representació del IUEE, és membre actiu de FEMISE (xarxa de instituts de recerca de economia del Mediterrani impulsada per la Unió Europea). Els dos temes formen part dels estudis de l'Especialitat d'Economia del Màster d'Integració Europea de la UAB sota la direcció del IUEE.

L'equip de GREPI està format tant per investigadors doctors com per candidats a doctor, tots amb una sòlida formació en el àmbit de la integració europea, que es van especialitzar com a personal investigador en el propi IUEE i que actualment duen a terme la recerca en centres aliens i dels doctorats actuals. Els estudiants dels Estudis de Doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea que segueixen les línies de recerca sobre integració econòmica, formen part d'aquest grup de recerca.

Universitat Autònoma de Barcelona · Edifici E-1 · 08193 Bellaterra · Barcelona · Tel 93 581 20 16   produït per malabars