• » Inici
  • » Grups de Recerca
  • » Acceplan

Grups de Recerca

Direcció i contacte

Equip ACCEPLAN
Institut Universitari d'Estudis Europeus (Universitat Autònoma de Barcelona),
Edifici E-1, 08193 - Bellaterra (Cerdanyola)

Tel: (+34) 93 581 32 87 / 93 581 20 16
Fax: (+34) 93 581 30 63

Coordinador: Fernando Alonso López

Presentació

L'Equip ACCEPLAN és un grup d'investigadors i professionals especialitzat en l'estudi de l'accessibilitat als espais, productes i serveis per a persones amb diferents limitacions funcionals, així com el desenvolupament d'estratègies i instruments per a la seva promoció i millora.

L'objectiu d'ACCEPLAN és la millora de l'accessibilitat a través del coneixement i la intervenció, posant de relleu els seus avantatges - integració, qualitat de vida i seguretat- i la seva aplicabilitat en tots els entorns: edificació, transport, espai urbà…

L'Equip ACCEPLAN es va crear l'any 1999 en el si de l'IUEE amb motiu de la realització del diagnòstic de la situació de l'accessibilitat a Espanya (Libro Verde: La Accesibilidad en España -IMSERSO 2002 i 2003) amb la coordinació de Fernando Alonso López, que ja havia realitzat treballs en aquesta àrea dins de l'Institut. Posteriorment, ha estat encarregat del disseny del I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, entre altres estudis i projectes desenvolupats sobre el tema. 

Paraules clau en l'activitat d'ACCEPLAN i en la seva idea d'accessibilitat són: disseny per a tots, supressió de barreres, integració social, discapacitat, envelliment, qualitat d'ús o igualtat d'oportunitats. Conceptes tots ells que requereixen una acció conscient i tècnica per part de les administracions i els professionals de les administracions i els professionals, que han estat tradicionalment desconeguts o menyspreats, la importància dels quals és avui en dia creixent.

ACCEPLAN vol contribuir a desenvolupar bases sòlides sobre les quals promoure l'avanç i l'acostament entre l'acció institucional i la societat, per tal de millorar l'accessibilitat a edificis, carrers, transports, productes o tecnologies. Per això, el seu punt de partida és sempre la recerca orientada cap a l'acció, que es materialitza en el disseny d'instruments com ara plans d'intervenció, guies tècniques, campanyes de coneixement i presa de consciencia o cursos de formació.

Activitat

Recerca
  • Dirigida fonamentalment cap al coneixement de:
  • factors que determinen una major aplicació de l'accessibilitat als diferents àmbits sectorials: edificació, urbanisme, transport, comunicació.
  • noves vies de millora de l'accessibilitat en sectors transversals: normativa, formació, tecnologies, presa de consciencia ciutadana, planificació.
  • la repercussió social de les polítiques vinculades a la millora o l'adaptació d'entorns.
Planificació i consultoria

Disseny de plans d'intervenció i gestió de programes relacionats amb l'accessibilitat i l'adaptació d'entorns.

Formació

Instruments formatius (cursos, màsters, seminaris), elaboració de guies i manuals.

Activitats i difusió

Realització i participació a jornades i activitats.
Elaboració de materials de difusió relacionats amb els treballs portats a terme.

Universitat Autònoma de Barcelona · Edifici E-1 · 08193 Bellaterra · Barcelona · Tel 93 581 20 16   produït per malabars