• » Inici
  • » Grups de Recerca
  • » Justícia, Afers Interns, Drets i Immigració de la UE

Grups de Recerca

ERJAIDI - UE (Equip de Recerca sobre Justícia Afers Interns, Drets i Immigració de la UE)

Direcció i contacte

ERJAIDI-UE (Equip de Recerca sobre Justícia, Afers Interns, Drets i Immigració de la UE)
Institut Universitari d'Estudis Europeus (Universitat Autònoma de Barcelona),
Edifici E-1, 08193 - Bellaterra (Barcelona)

Tel: (+34) 93 581 30 65
Fax: (+34) 93 581 30 63

Investigadora Principal: Francina Esteve

Presentació

ERJAIDI-UE és un Grup de Recerca Consolidat acreditat per la Generalitat de Catalunya que concentra el seu treball en l'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia de la UE, en les seves dimensions interna i externa. Es va constituir com a tal l'any 2009 i compta amb diversos projectes de recerca relacionats amb les seves línies de recerca.

Línies de Recerca

Dins l'àmbit de l'espai de llibertat, seguretat i justícia de la UE, el grup desenvolupa cinc línies de recerca:

  1. La construcció de l'espai de llibertat, seguretat i justícia i els canvis que suposa el Tractat de Lisboa.
  2. La participació dels ens subestatals en la construcció de l'espai de llibertat, seguretat i justícia i els efectes d'aquesta construcció en el marc de les seves competències.
  3. La defensa i protecció dels drets fonamentals a nivell intern i extern en la construcció de l'espai de llibertat, seguretat i justícia de la UE.
  4. La immigració i l'estatut jurídic dels nacionals de tercers països.
  5. La dimensió exterior de la construcció d'un espai de llibertat, seguretat i justícia de la UE.

Activitats

Complementàriament a la recerca, l'ERJAIDI du a terme activitats de caràcter docent i d'organització de conferències i seminaris especialitzats, destinats a generar debat públic sobre un tema tant vital per a la construcció europea com és l'espai de llibertat, seguretat i justícia.

Universitat Autònoma de Barcelona · Edifici E-1 · 08193 Bellaterra · Barcelona · Tel 93 581 20 16   produït per malabars