• » Inici
  • » Grups de Recerca
  • » Acceplan
  • » Projectes

Grups de Recerca

Observatori Europeu par a l´Adaptació de l´Habitatge ADAVIV
L´Observatori ADAVIV neix com a resposta a la necessitat de cooperació, investigació i avenços al voltant de l´adaptació funcional de l´habitatge. Per aquest motiu es centrarà en el desenvolupament de mètodes, estratègies i coneixement dirigits a abordar el procés d´adaptació de l´habitatge, així com ampliar i millorar els programes d´ajudes públiques existents. La missió de l´Observatori és, en poques paraules, promoure l´adaptació a l´habitatge a les necessitats de la població, especialment la població dependent, per mitjà de la investigació, formació i coordinació d´agents. L´Observatori està ubicat a l´IUEE, a la Universitat Autònoma de Barcelona, sota la gestió i desenvolupament de l´equip d´investigació ACCEPLAN.
Observatori Europeu par a l´Adaptació de l´Habitatge ADAVIV
Investigador/a principal: Fernando Alonso y Martha Mackay
Equip de recerca: ACCEPLAN
ICA ACCESIBLE
ICA ACCESIBLE respon a la necessitat i oportunitat de intervenció que es deriva del procés de reconstrucció de la regió de ICA (Perú) arran del terratrèmol del 15 de agost de 2007. El projecte pretén contribuïr a paliar la situació de marginació i discriminació dels colectius senyalats a través de la millora de la accesibilitat en els habitatges i entorns urbans en els que habiten aquestes persones i de l´establiment d´unes condicions socials i institucionals més adecuades, sensibles i informades respecte a la importància que la supressió de barreres té per a la integració, igualtat d´oportunitats i qualitat d´ús a la ciutat.
ICA ACCESIBLE
Investigador/a principal: Acceplan, FUNDIDE
America Accesible - AMERIACC
A partir de l´experiència acumulada per ACCEPLAN i de la possibilitat d´establir colaboracions amb entitats espanyoles i locals adecuades sorgeix la idea de desenvolupar un programa per la promoció de l´accesibilitat a Iberoamèrica. La idea de partida és la de promoure avenços que incideixin especialment en les estructures socials de base i d´acord a les seves condicions de vida en barriades, pobles joves o asentaments humans on es dóna una major acomulació de persones amb limitacions funcionals com a conseqüència de la pobresa, la marginació, desplaçaments per guerres, desastres naturals, etc. La unió estratègica del IUEE- Equip ACCEPLAN amb la Fundació per el Diàleg i el Desenvolupament (FUNDIDE) mitjançant un conveni per abordar una expansió en les activitats de cooperació ha donat lloc al naixement del Programa AMERIACC, en el que s´inserta el Projecte ICA ACCESIBLE.
America Accesible - AMERIACC
Investigador/a principal: Fernando Alonso
PATRIMONIO ACCESIBLE: I+D+i para una cultura sin barreras - PATRAC
L´objetiu general del present subprojecte és la elaboració de criteris, eines i metodologies innovadores pel diagnòstic integral de l´accesibilitat dels Béns d´Interès Cultural, a partir de la definició d´uns criteris compartits d´Accesibilitat Universal del conjunt i del seu entorn definits en relació amb les seves característiques constructives, tipològiques i funcionals.
PATRIMONIO ACCESIBLE: I+D+i para una cultura sin barreras - PATRAC
Investigador/a principal: Fernando Alonso
Entitat finançadora: Entitat finançadora: Ministeri d´Educació i Ciència
Durada: Duració: Gener 2007 – Desembre 2009

Universitat Autònoma de Barcelona · Edifici E-1 · 08193 Bellaterra · Barcelona · Tel 93 581 20 16   produït per malabars